Aktuality

12.6.2007 » Vernisáž - MAPOVÁNÍ HUSLENEK
  ZŠ Huslenky Vás zve na
  slavnostní vernisáž výstavy školního projektu MAPOVÁNÍ HUSLENEK

  Výstava se koná v kině VATRA Vsetín a zahájena bude
  14. června 2007 v 15,30 h

  Během vernisáže bude představen školní projekt a také děti i učitelé ZŠ připravili bohatý doprovodný program včetně ochutnávky tradičních valašských pochutin z Huslenek.

  Výstava bude pro veřejnost přístupná až do konce srpna.

  Pro zájemce z Huslenek bude přistaven autobus, který odjíždí ve 14,30 h. od ZŠ Huslenky a zpět pojede v 16,30 od hotelu Vsacan ve Vsetíně.
1.6.2007 » Vernisáž výstavy v naší Galerii
  Obec Huslenky Vás zve na
  VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
  Veroniky Stradějové
  na téma
  HAWAII
  Výstava bude zahájena
  V NEDĚLI 10. ČERVNA V 15 HODIN V GALERII V HUSLENKÁCH
  promítáním fotografií a cestopisným vyprávěním autorky o jejím pobytu v USA a zejména na HAWAII.
  Následující týdny budete moci v GALERII vidět výstavu fotografií.
  Promítání potrvá asi hodinu.
  VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!
10.5.2007 » 7. ročník pochodu okolo Huslenek
  ASPV Huslenky a KČT Halenkov zvou na 7. ročník pochodu okolo Huslenek v neděli 13.5.2007. Start v 9°° hod. Huslenky Bařiny- nádraží ČD. Trasa pochodu : Gálovské louky. Startovné děti -5,-Kč; dospělí 10,-Kč. Akce je přístupná široké veřejnosti.
7.5.2007 » Pozvánka na besedu o novém vodním zákonu
  POZVÁNKA na besedu s paní Čelůstkovou z vodoprávního úřadu, která se koná v úterý 15.května 2007 v 18°° hod. v restauraci Pod Černým. Beseda se týká nového zákona o nakládání s vodami, který nabývá platnosti k 1.1.2008 Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu. Případné dotazy zodpoví p.Čelůstková --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.4.2007 » Výlet na Ztracenec
  Obecní úřad Huslenky společně s SDH Huslenky Vás zvou k pietnímu aktu, který se koná na Ztracenci dne 6. května 2007 u památníku Tří křížů v 10:30 hodin. Sraz účastníků v 6:30 hod. Doprava bude zajištěna vozidlem SDH Avií až na Kasárna. Pokud bude více účastníků, je možno odjet vlakem v 6:44 hod. ze stanice Huslenky (Darebňa) a v 6:49 hod. ze stanice Huslenky - Zastávka na konečnou do Velkých Karlovic a odtud již Avie odveze účastníky až k hotelu Fran. Zpáteční cesta dle vlastního programu.
11.4.2007 » Likvidace autovraků - zdarma
  Autovraků se Vsetínští budou moci opět zbavit zdarma VSETÍN – Obyvatelé Vsetína a okolí budou mít letos opět šanci zdarma se zbavit nepojízdných vozidel. Vsetínská radnice ve spolupráci s firmou Metalšrot Tlumačov, jež zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků, organizuje opět bezplatnou akci pro jejich majitele. „Vlastníci těchto vozů si musí zajistit pouze jejich odvoz do areálu Technických služeb Vsetín s.r.o. v Jasenicích, kde bude v pátek dne 27. dubna 2007 v době od 12.30 hodin do 16.30 hodin tato vozidla přejímat pověřený pracovník,“ informoval Vratislav Mareš, pracovník odboru životního prostředí vsetínské radnice. Po předložení. občanského průkazu majitele a velkého technického průkazu vozidla bude vydán doklad, s kterým se pak majitel vozidla dostaví na evidenci vozidel. Na základě něho dojde k odepsání vozidla z evidence. Vozy musí být kompletní, to znamená včetně motoru a převodovky. Výše uvedená firma pak zabezpečí jejich odvoz a ekologickou likvidaci. „Vzhledem k tomu, že nejbližší místo, kde mohou občané města Vsetína oficiálně zdarma odložit svá nepojízdná vozidla s dokladem o ekologické likvidaci, je v Holešově a Uherském Brodě, je tato nabídka pro občany města Vsetína výhodná. Jiné firmy tuto službu provádějí za poplatek ve výši přibližně 2000 korun,“ uvedl Vratislav Mareš, který zdůraznil, že předložení dokladu o ekologické likvidaci vozu je jednou ze základních podmínek pro jeho vyřazení z evidence. Vratislav Mareš OŽP Vsetín 571 491 324
11.4.2007 » Očkování psů a koček proti vzteklině
  OBECNÍ ÚŘAD HUSLENKY VZTEKLINA - POZVÁNKA k pravidelnému povinnému očkování psů a koček proti vzteklině, které nařizuje Inspektorát veterinární správy ve Vsetíně podle žák. č. 166/1999 Sb. Psa nebo kočku předveďte na uvedené místo, které Vám vyhovuje: v pátek 20. dubna 2007 17,00 Černé-točna ČSAD 8,35 Kychová rozcestí Hluboček 17,10 Černé u Kučerů 8,45 Hlubočeku Maňáků 213 17,20 Černé pod Dukátníkem 9,00 Zbeličný u Hrušky 17,30 Černé u Řepku 9,15 Hřebík u Krhovjáků 17,45 Bratřejůvka u Blaháků 9,35 Uherská u Matochů 18,00 Bařiny ČD 9,55 Uherská u Trliců 18,15 Hospoda u Vozáků 10,05 Uherská u Kaštanů 18,45 U Obecního úřadu 10,15 Uherská-rozcestí 19,05 Hrachoveček u Hrňů 10,50 Tisová u Hajdů 19,20 Hospoda u Pokorných 11,00 Škrádné u Kostárů v sobotu 21. dubna 2007 11,10 Pod Losovým u Mikušů 7,30 Kychová - točna ČSAD 11,20 Losové u Paprstků 7,45 Kychová u Zámečku 11,30 Losové u Sívků 8,00 Kychová u Žárských 8,15 Kychová u Zvonku Psa předveďte pokud možno s náhubkem, kočku v síťové tašce. Průkaz s potvrzením dřívějšího očkování vezměte sebou. Poplatek za jedno očkování činí 100,- Kč. Očkují se psi a kočky starší 3 měsíců. Obecní úřad Huslenky
10.4.2007 » Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
  VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD SBĚR SE BUDE KONAT POUZE VE SVOZOVÝ DEN NA URČENÉM MÍSTĚ A TO: V SOBOTU 21. DUBNA 2007 V PROSTORU SBĚRNÉHO DVORA U GARÁŽÍ SLUŽEB OBCE HUSLENKY OD 7.00 DO 11.00 HODIN Velkoobjemový odpad: Matrace,koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy, boty atd. Nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, pneumatiky atd..
10.4.2007 » Výkup kůží - RAMOS
  Josef Strnadel 756 42 Choryně 148 www.ramos.cz 602 730 148 VÝKUP SUROVÝCH KŮŽÍ ČINĚNÍ KŮŽÍ – KOŽEŠÍN – TROFEJÍ OPRAVY, ČIŠTĚNÍ VÝROBKŮ Z KŮŽE A KOŽEŠIN PRODEJ A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ PRO LOV A VOLNÝ ČAS Firma RAMOS v zastoupení firmy KARA provede pravidelný výkup surových kůží - příjem zakázek na činění,preparace,šití a opravy kožešin - rozvoz a objednávky krmiva pro králíky 25 Kg za 160 Kč Obec: HUSLENKY dne: SOBOTA 14.4.2007 výkupní místo: čas: Bařiny 12.35 – 12.45 u Kostela 12.45 – 12.55 Josef Strnadel fyRAMOS,756 42Choryně148,tel:571636156,fax:571636180,IČO44922485,DičCZ5602162115
26.3.2007 » Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Luži v Galerii v Huslenkách
  Obec Huslenky Vás zve na vernisáž výstavy fotografií
  Zdeňka Luži
  která se koná v Galerii v Huslenkách
  v neděli 1.dubna 2007 v 15 hodin.

  Výstava potrvá od 1.dubna do 27.května 2007
  a bude přístupná 2 neděle po vernisáži od 12-ti do 15-ti hodin nebo kdykoliv dle domluvy na telefonu 736 155 057.
23.2.2007 » Oznámení Služeb obce Huslenky, s.r.o. - opravy ve vodojemu
  Vážení spoluobčané,
  v souvislosti s postupem prací při výměně technologického zařízení ve vodojemu na Luckém vrchu, vám sdělujeme následující.

  V PONDĚLÍ 26.ÚNORA 2007 NASTOUPÍ FIRMA KAHA HRANICE NA PRÁCE, PŘI KTERÝCH BUDE NUTNO ČÁSTEČNĚ VYPRÁZDNIT VODOJEM A NAŠI ODBĚRATELÉ BUDOU PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU ZÁSOBOVÁNI Z VODOVODU VaKu VSETÍN - KAROLÍNKA. PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DO PÁTKU 2.BŘEZNA 2007.

  Mohou se přechodně vyskytnout problémy s dostatečným tlakem vody v době největších odběrů v místech nejvýše položených přípojek na našem obecním vodovodu (např. Hřebík,Lány, Hrachoveček,Zbeličné , Bratřejůvka …) .
  Děkujeme proto našim občanům za trpělivost v případě výskytu možných problémů v souvislosti s dodávkou vody.
  V případně mimořádné situace nebo pro poskytnutí informací, volejte na telefonní čísla :
  737238490 – p. Koudelová, 737238491 – p.Hrňa, 737238492 – p.Schildberger, 737238496 – p.Navrátil. Je možné využít také pevnou linku 571445197.
  Doufám, že vše proběhne bez problémů, k vaší i naší spokojenosti.
  Zdraví vás M.Koudelová
13.2.2007 » Nový informační panel pro měření rychlosti vozidel na Bařinách
  Strach řidičů z postihů za přestupky po zavedení nového bodového systému v červenci 2006 už dávno ve většině případů opadl. Dnes a denně se o tom můžeme přesvědčit i v naší obci, konkrétně v úseku Bařiny - Pod Černým nebo na Darebni, kde se mnozí z nich nechají zlákat dlouhým rovným úsekem a rozjedou to více než povoluje vyhláška. Rychlou jízdou neukázněných řidičů jsou ohroženy především děti ze základní školy na Bařinách, kde je hlavní vchod situován přes chodník přímo k hlavní silnici. V minulosti se jakési zvýšení bezpečnosti řešilo vybudováním zábradlí naproti vchodu a také zřízením jak svislého tak i vodorovného dopravního značení, které mělo řidiče dostatečně upozornit na to, že projíždějí kolem školy. Spousta z nich toto dopravní značení ale stejně ignoruje a stále jezdí v tomto úseku velmi rychle.

  Nejenom proto se vedení obecního úřadu v Huslenkách rozhodlo o pronájmu zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel. Zařízení je nainstalováno poblíž hospody u Vozáků, zobrazuje aktuální rychlost vozidel projíždějících od Halenkova směrem na Hovězí a v případě překročení maximální povolené rychlosti začné údaj blikat.

  Technické parametry zařízení (radaru):
  - pracovní rozsah -25 až +55 °C
  - minimální rychlost 20km/h, maximální rychlost 199km/h
  - přesnost měření ± 1km/h
  - citlivost radaru 80 – 300m (v závislosti na místních podmínkách)

  Už po několika dnech provozu vzbudilo toto zařízení velkou pozornost nejenom z řad místních občanů a odezvy jsou prozatím velmi kladné viz "Diskuse obce".

  Jak radar funguje a jak rychle se v obci jezdí můžete posoudit z několika následujících fotografií...
6.2.2007 » Vernisáž výstavy v naší Galerii
  Zveme vás na vernisáž výstavy obrazů, která se koná v neděli 11. 2. 2007 v 15 hodin v Galerii v Huslenkách.
  Vystavené olejomalby Josefa Semráda jsou z velké části inspirovány poetickou krajinou v Huslenkách a okolí či Valašskem.
  Výstava potrvá do 15. března.
5.2.2007 » Třídění odpadu
  P O Z O R , P O Z O R vyhlašujeme S O U T Ě Ž V E T Ř Í D Ě N Í O D P A D U Budeme sbírat vytříděné NÁPOJOVÉ KARTONY / „ tetrapaky „ – papírový obal s hliníkovou fólií určený pro nápoje : mléko, džusy, víno, atd. / 1. Ve dnech 30. a 31.ledna 2007 obdržely všechny domácnosti v Huslenkách plastový pytel ke třídění nápojového kartonu. 2. Současně s tímto letáčkem obdržíte základní informace o nápojových kartonech a jejich třídění vydaných firmou EKOKOM. 3. První sběr plných pytlů proběhne na dvoře základní školy dne 1.března 2007. 4. Podrobné podmínky soutěže budou zveřejněny v dalším čísle „Huslenčáku“. Na organizaci soutěže se podílí : Obecní úřad Huslenky Služby Obce Huslenky , s.r.o. Základní škola Huslenky A zatím neznámí sponzoři
29.1.2007 » Naše webové stránky soutěží o "Zlatý erb 2007"
  Sdružení Zlatý erb vyhlásilo již devátý ročník o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí "Zlatý Erb 2007". Do soutěže jsme letos přihlásili i naše webové stránky.
  Hlasovat v soutěži mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete jen pro jedno město či obec. Do čtvrtka 22.2.2007 16:00 budou hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka 22.3.2007 16:00 do celostátní ceny veřejnosti.
  Soutěžíme o Zlatý erb - v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
  Pokud se Vám naše stránky líbí a chcete jim dát svůj hlas, klikněte zde.
  Předem děkujeme za Vaši přízeň.

V databázi AKTUALITY je celkem 185 záznamů.

Pokud hledáte starší záznam, přejděte do archivu aktualit