Aktuality

6.2.2007 » Vernisáž výstavy v naší Galerii
  Zveme vás na vernisáž výstavy obrazů, která se koná v neděli 11. 2. 2007 v 15 hodin v Galerii v Huslenkách.
  Vystavené olejomalby Josefa Semráda jsou z velké části inspirovány poetickou krajinou v Huslenkách a okolí či Valašskem.
  Výstava potrvá do 15. března.
5.2.2007 » Třídění odpadu
  P O Z O R , P O Z O R vyhlašujeme S O U T Ě Ž V E T Ř Í D Ě N Í O D P A D U Budeme sbírat vytříděné NÁPOJOVÉ KARTONY / „ tetrapaky „ – papírový obal s hliníkovou fólií určený pro nápoje : mléko, džusy, víno, atd. / 1. Ve dnech 30. a 31.ledna 2007 obdržely všechny domácnosti v Huslenkách plastový pytel ke třídění nápojového kartonu. 2. Současně s tímto letáčkem obdržíte základní informace o nápojových kartonech a jejich třídění vydaných firmou EKOKOM. 3. První sběr plných pytlů proběhne na dvoře základní školy dne 1.března 2007. 4. Podrobné podmínky soutěže budou zveřejněny v dalším čísle „Huslenčáku“. Na organizaci soutěže se podílí : Obecní úřad Huslenky Služby Obce Huslenky , s.r.o. Základní škola Huslenky A zatím neznámí sponzoři
29.1.2007 » Naše webové stránky soutěží o "Zlatý erb 2007"
  Sdružení Zlatý erb vyhlásilo již devátý ročník o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí "Zlatý Erb 2007". Do soutěže jsme letos přihlásili i naše webové stránky.
  Hlasovat v soutěži mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete jen pro jedno město či obec. Do čtvrtka 22.2.2007 16:00 budou hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka 22.3.2007 16:00 do celostátní ceny veřejnosti.
  Soutěžíme o Zlatý erb - v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
  Pokud se Vám naše stránky líbí a chcete jim dát svůj hlas, klikněte zde.
  Předem děkujeme za Vaši přízeň.
26.1.2007 » Užitečné informace pro řidiče kteří rádi jezdí přes Zlín rychle
  Koncem loňského roku bylo ve Zlíně nainstalováno několik nových radarů, které Vás po překročení povolené rychlosti vyfotí - takže se při rychlé jízdě pěkně zeširoka usmívejte. Fotku Vám poté pošlou domů a budou za ni chtít kromě drahocenných bodů také finanční obnos přiměřený tomu jak moc jste se "odvázal(a)". Bližší informace naleznete zde. Dokument je ve formátu PDF.
25.1.2007 » Pokyny pro třídění skla + mapa svozových míst
  Pokyny pro třídění skla naleznete zde a mapu svozových míst tady. Dokumenty jsou ve formátu PDF.
14.1.2007 » Ples ZŠ Huslenky
  ZŠ Huslenky a Rada školy
  Vás srdečně zve na
  7. školní ples
  který se koná
  20. 1. 2007 v 19,30 hodin
  v Restauraci Pod Černým
  Vstupné 60 Kč
  Hudba: Duo Petr a Helena
  *Bohatá tombola*
13.1.2007 » Pozvánka na slavnostní instalaci nového kazatele sboru ČCE
  FS ČČE Huslenky Vás srdečně zve na slavnost instalace nového kazatele sboru
  Mgr.Jiřího Palána
  která se bude konat v evangelickém kostele v Huslenkách
  v neděli 21. ledna 2007.
  Bohoslužby se konají v 10 hodin a slavnost instalace v instalace ve 14 hodin.
8.1.2007 » Sportovní ples
  TJ Sokol Huslenky pořádá v pátek 19.1.2007

  SPORTOVNÍ PLES

  v sálu restaurace "U Pokorných".
  K tanci a poslechu zahraje kapela "STRAM".
  Čeká na Vás pestrá a bohatá tombola. Pro všechny přítomné je navíc připraveno malé překvapení.
  Začátek je ve 20:00 hodin, vstupné 60Kč.
  Všichni jste srdečně zváni.
8.1.2007 » Hasičský ples
  Sbor dobrovolných hasičů Huslenky ve spolupráci s Obecním úřadem pořádají v sobotu 10.2.2007

  HASIČSKÝ PLES

  v sálu restaurace "Pod Černým".
  K tanci a poslechu zahraje kapela "FROMUS" z Lačnova.
  Čeká na Vás pestrá a bohatá tombola. Zpestřením večera bude vystoupení Orientálních tanečnic.
  Začátek je ve 20:00 hodin, vstupné 60Kč.
  Pozvání na ples bylo zasláno také do naší družební obce Jasenica (SK).
  Všichni jste srdečně zváni.
2.1.2007 » Informace Obecního úřadu Huslenky
  1. Upozornění občanům. Žádáme občany, kteří mají pozemek u místní komunikace, aby upravili (ořezali) přerostlé větve, které zasahují do místní komunikace. Pokud tak neučiní pracovníci SOH, s.r.o. neodborným zásahem upraví zeleň tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  2. Obecní Rada na svém 2.zasedání konané dne 20.12.2006, rozhodla o prodeji terenní automobilu VAZ 212140 rok výroby 1996 za minimální cenu 32.000.- Kč

  V Huslenkách 2. ledna 2007
  ing.Josef Pokorný v.r. místostarosta obce Huslenky
  Oldřich Surala v.r. starosta obce Huslenky
20.12.2006 » Pozvánka na ŽIVÝ BETLÉM
  Základní škola Huslenky vás zve na
  ŽIVÝ BETLÉM,
  který se koná v pátek 22. prosince v 16 hodin na dvoře a zahradě školy.
  Náš Betlém bývá vždy provázen kouzelnou atmosférou.
  Přijďte se svátečně naladit, potěšit svá srdce, ohřát se horkým čajem
  a hlavně se na chvilku zastavit v předvánočním shonu...
  Srdečně vás zveme!!!!
13.12.2006 » Adventní koncert
  Základní škola Huslenky vás zve na Adventní koncert, který se koná v pátek 15. prosince v 18 hodin v Evangelickém kostele v Huslenkách. Na koncertě vystoupí školní sbor a také bývalí žáci školy v Huslenkách. Srdečně vás zveme!!!!
5.12.2006 » Pozvánka na zasedání OZ
  Obecní úřad Huslenky

  POZVÁNKA
  Podle § 91, odst. 1, zák. 128/2000Sb o obcích, svolávám
  Zasedání zastupitelstva obce č.2, které se koná ve středu 3.prosince v 18.00 hod. v místnosti Galerie (stará knihovna).

  Program:
  1.Zahájení.
  2.Schválení programu
  3.Volba volební a návrhové komise
  4.Určení ověřovatelů zápisu
  5.Kontrola úkolů z minulého OZ
  6.volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
  7.schválení rozpočtových změn
  8.schválení rozpočtového provizoria na rok 2007
  9.schválení zastupitelů obce na valném shromáždění SOV
  10.Schválení nové ceny vody na rok 2007
  11.schválení nové ceny za svoz domovního odpadu na rok 2007
  12.Různé
  13.Diskuse
  14.Usnesení
  15.Závěr

  Podle par. 40 zákona č. 410/1992 Sb. O obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků jsou zasedání OZ veřejná.

  Oldřich Surala
  starosta obce Huslenky
4.12.2006 » Informace a fotografie z besedy s důchodci konané 26.11.2006
  Besedy s důchodci konané 26.11.2006 od 13:30 hod. v restauraci Pod Černým se zůčastnilo celkem 103 Huslenských seniorů. Pro důchodce, kteří se na besedu nemohli dostavit vlastními prostředky, byl zajištěn autobus který je na místo akce dopravil. Besedu zahájil starosta obce pan Oldřich Surala. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení, k tanci a poslechu hrál pan Ivan Žlebek ze Vsetína a atmosféru zpříjemnily také děti ze základní školy svým vystoupením. Nejstarším přítomným mužem byl 84 letý pan Josef Hrbáček a ženou 80 letá paní Amálie Pončíková. Oba převzali z rukou pana starosty malou pozornost a podepsali se do obecní kroniky. Beseda byla ukončena v 19 hodin. Přítomní důchodci vyjadřovali s akcí velkou spokojenost. Po ukončení akce byl rovněž zajištěn odvoz účastníků zpět do svých domovů.
  K dispozici je také několik fotografií z této akce.
21.11.2006 » Beseda s důchodci
  Obecní úřad H u s l e n k y
  zve všechny naše důchodce na BESEDU S DŮCHODCI,
  která se bude konat v NEDĚLI 26. listopadu ve 13.30 hod.
  v sále restaurace Pod Černým.
  .

  Pro důchodce je připraveno malé občerstvení, k tanci i poslechu bude hrát hudba.

  Těšíme se na Vaši účast !!

  Doprava účastníků je zajištěna. Odjezd autobusu: ve 12.45 z konečné v Uherské, ve 13.00 z točny v Kychové a v 13.15 z konečné v Černém.

  Odvoz zpět je rovněž zajištěn.
10.11.2006 » Výzva (nejenom) k občanům Huslenek
  Vážení spoluobčané, v souvislosti s rekonstrukcí našich webových stránek, mám v záměru kromě jiného také doplnit archív článků, které vyšly v regionálním tisku a ve kterých je nějaká zmínka o Huslenkách. Sám jich mám doma pouze několik a chtěl bych Vás touto cestou požádat o spolupráci při jejich vyhledání. Pokud tedy ve svých "archívech" objevíte článek, který ještě není zveřejněn v sekci "Napsali o nás" a budete ochotni se o něj podělit s ostatními, doručte ho prosím buď fyzicky např. na obecní úřad a nebo emailem v elektronické podobě na adresu jsvetinsky@seznam.cz. U výstřižků ze kterých nebude možno identifikovat vydavatele (Naše Valaško, Valašský deník, Jalovec atd.) mě prosím pokud možno doplňte tuto informaci včetně data kdy článek vyšel.
  Předem děkuju za spolupráci všem ochotným spoluobčanům, Jiří Světinský, administrátor webu huslenky.cz
6.11.2006 » Huslenky mají nového starostu, místostarostu a obecní radu
  Na prvním ustavujícím zasedání nového obecního zastupitelstva, které proběhlo dnes v podvečer v restauraci U Pokorných byl zvolen novým starostou obce Huslenky Oldřich Surala. Do funkce místostarosty obce byl zvolen Ing. Josef Pokorný. Členy obecní rady byli zvoleni: Jiří Přikryl, Libor Šimčík, Ing. Radomír Kořenek + starosta a místostarosta. Všechny výše uvedené informace včetně kompletního složení zastupitelstva obce naleznete také zde. Dále je k dispozici i několik fotografií ze zasedání.
25.10.2006 » Upozornění pro návštěvníky webových stránek obce Huslenky
  Od 25. října 2006 začne probíhat kompletní rekonstrukce webu obce Huslenky, která potrvá několik následujících týdnů (dle mých volných časových dispozic). Vše se bude dít za plného provozu, takže může docházet k situacím kdy některé odkazy nebudou fungovat, bude rozhozená grafika webu a nebo se budou zobrazovat různá chybová hlášení. Buďte proto prosím trpěliví a schovívaví...

  Jiří Světinský, administrátor webu www.huslenky.cz

  Pro "hloubavé" občany či návštěvníky dodávám, že tato akce nijak nesouvisí a není reakcí na výsledky komunálních voleb!
24.10.2006 » Námětové cvičení SDH Huslenky a ostatních sborů 6. okrsku
  SDH Huslenky spolu se sbory dobrovolných hasičů sdružených v 6. okrsku (Hovězi, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov a Karolinka) provedou v Huslenkách v pátek 27.10.2006 od 16:00 do cca 17:30 námětové cvičení. Námětem bude požár chaty v blízkosti lesa v místní části Škrádné. Cvičení začne spuštěním sirény v 16. hodin na obecním úřadě a poté budou k místu fiktivního požáru postupně přijíždět jednotlivé sbory.
22.10.2006 » Výsledky voleb do zastupitelstva obce Huslenky
  Podrobné výsledky voleb do zastupitelstva naší obce, které se konaly ve dnech 20. - 21.10.2006 si můžete prohlédnout zde a nebo na Úřední desce. Pokud chcete ale přímo vědět kdo by měl sedět v obecním zastupitelstvu klikněte zde.

V databázi AKTUALITY je celkem 168 záznamů.

Pokud hledáte starší záznam, přejděte do archivu aktualit